Εὐρωεκλογὲς δοκιμασία ὅλων

Σὲ δοκιμασία ὅλων τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τῆς Εὐρώπης ἐξελίσσονται οἱ εὐρωεκλογές, μὲ τὴν ἄνοδο τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν καὶ τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ σὲ πολλὲς χῶρες, Γαλλία, Ὁλλανδία, Βρεταννία, οἱ δυνάμεις αὐτὲς παίζουν στὶς πρῶτες θέσεις, ἐνῶ σὲ ἄλλες ἔχουν σημαντικὴ παρουσία, ὅπως καὶ στὴν Ἑλλάδα. Στὴ Γαλλία τὸ πρόβλημα εἶναι σοβαρώτερο, διότι οἱ Σοσιαλιστὲς ἔρχονται στὴν τρίτη θέση, μετὰ τὴν συντριβή τους πρὸ διμήνου στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές, ἐνῶ καὶ ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει πέσει στὸ ναδίρ∙ τὴν ἀξιοπιστία τῆς κυβερνήσεως τὴν διασώζει ὁ Μανουὲλ Βάλλς, μὲ τὸν δυναμισμό του καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά του. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπ’ τὸν λαὸ θεωρεῖται ὡς τὸ κρίσιμο βῆμα γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς πολιτικῆς της συνοχῆς, γεγονὸς ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἐνίσχυση τῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου∙ οἱ κυβερνήσεις τῶν μεγάλων χωρῶν καταβάλλουν προσπάθειες γιὰ τὴν τόνωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ στὴν ἤπειρο.