Σινορωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς

Ἡ συνάντηση σήμερα τῶν προέδρων τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Κίνας στὴ Σαγκάη, στὰ πλαίσια τῆς διασκέψεως γιὰ τὴν συνεργασία καὶ τὴν ἀσφάλεια στὴν Ἀσία, θεωρεῖται ὡς ἐπιστέγασμα τῶν ἄριστων σχέσεων τῶν δύο χωρῶν∙ Βλαδίμηρος Ποῦτιν καὶ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἐπισφραγίζουν τὶς στενές τους σχέσεις καὶ τὶς κοινὲς θέσεις στὰ διέθνῆ θέματα, ἀλλὰ καὶ τὴν προώθηση τῆς οἰκονομικῆς καὶ τεχνολογικῆς συνεργασίας τους. Κύριο ἀντικείμενο εἶναι καὶ ἡ κατάσταση στὴν Οὐκρανία, μὲ τὸ Πεκῖνο στὸ πλευρὸ τῆς Μόσχας, ἐνῶ καὶ οἱ ἄλλες χῶρες τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας εἶναι ἀλληλέγγυες μαζί τους. Ἤδη οἱ δύο μεγάλοι ἔχουν ἀντικαταστήσει τὸ δολλάριο, μὲ τὰ νομίσματά τους στὶς διμερεῖς καὶ πολυμερεῖς συναλλαγές τους, ἐνῶ ἐπιμένουν στὴν ἀνάγκη ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ διαδικτύου, μὲ σύμφωνους τοὺς Εὐρωπαίους∙ τὸ Κρεμλίνο στρέφεται πρὸς τὴν Ἀσία πλέον γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν κρατικῶν ὁμολόγων του.