Βιβλικὲς πλημμύρες Σερβίας

Οἱ κατακλυσμιαῖες πλημμύρες στὴν Σερβία καὶ Βοσνία ἔχουν προκαλέσει 34 νεκροὺς καὶ μεγάλες καταστροφές, ἐνῶ ἔφθασαν τὰ πρῶτα ξένα συνεργεῖα διασώσεως ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὴν Ρωσία καὶ τὴν Ἀμερική∙ ἡ περιοχὴ δέχθηκε σὲ λίγες μέρες ὄμβρια ὕδατα τριῶν μηνῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ νερὸ νὰ φθάσει καὶ τὰ τέσσερα μέτρα ὕψος. Τᾶ σωστικὰ συνεργεῖα δίδουν μάχη, γιὰ τὴν διάσωση τῶν πληγέντων καὶ τὴν ἐκκένωση πολλῶν περιοχῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν προστασία τοῦ Βελιγραδίου καὶ τοῦ κοντινοῦ ἠλεκτρικοῦ στραθμοῦ, τοῦ μεγαλυτέρου τῆς χώρας∙ τὰ ὕδατα εἶναι τὰ περισσότερα στὴν περίοδο τῶν 120 ἐτῶν τῶν στατιστικῶν στοιχείων, προκαλέσαντα πολλὲς κατολισθήσεις, χωρὶς νὰ μποιρεῖ νὰ γίνει ἀσφαλεῖς προβλέψεις∙ φαίνεται ὅτι τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου πλήττει πολὺ ἄγρια καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες.