Τουρκία, προφυλάκιση τριῶν

Στὴν προφυλάκιση τριῶν ὑπεύθυνων τοῦ ἀνθρακορυχείου τῆς Σόμα προχώρησε ὁ ἀνακριτὴς στὴν Τουρκία, γιὰ τὸν θάνατο 301 ἀτόμων στὴν πυρκαϊὰ τῆς περασμένης ἑβδομάδος∙ στὴν ἀνάκριση εἶχαν κληθεῖ 24 στελέχη τῆς ἑταιρείας, άλλὰ ἀφέθησαν προσωρινὰ ἐλεύθεροι οἱ περισσότεροι. Ἡ ἔρευνα ἀποδεικνύει ὅτι δὲν εἶχαν ληφθεῖ τὰ προβλεπόμενα μέτρα ἀσφαλείας, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ περισσότεροι νὰ ἐγκλωβισθοῦν σὲ βάθος ἑκατοντάδων μέτρων, χωρὶς ὀξυγόνο, ἐνῶ πέθαναν καὶ πολλοὶ ποὺ εἶχαν τρέξει σὲ βοήθειά τους∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀπόδοση δικαιοσύνης, κυίως γιὰ τὴν ἄμβλυνση τῶν πολιτικῶν ἐπιπτώσεων ἀπ’ τὸ τραγικὸ συμβάν. Ἀκόμη καὶ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν εἶχε ἀποδοκιμασθεῖ ἔντονα, κατὰ τὴν μετάβασή του στὸ ἀνθρακορυχεῖο, καὶ τὸν εἶχε ὁδηγήσει η φρουρά του σὲ μπακάλικο γιὰ τὴν προστασία του.