Στόχος, ἡ ψῆφος τῆς δεύτερης Κυριακῆς

Τὴν ψῆφο τῆς δεύτερης Κυριακῆς εἶχε στόχο ἡ πλεκτάνη μὲ τὰ exit polls τῆς διαπλοκῆς∙ γνώριζαν πολὺ καλὰ ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔβγαινε ἀπ’ τὴν κάλπη ὁ μεγάλος χαμένος καὶ ἤθελαν ὁπωσδήποτε νὰ καλλιεργήσουν τὴν εἰκόνα τοῦ θριάμβου τὴν πρώτη Κυριακή, ἡ ὁποία καὶ θὰ ἐντυπωνόταν βαθύτερα στὸ μυαλὸ τῶν θεατῶν. Ὅταν θὰ ἀκολουθοῦσε ἡ διόρθωση, εἶχαν σκεφθεῖ μετὰ τὰ μεσάνυχτα, θὰ εἶχαν ἀποσυρθεῖ γιὰ ὕπνο οἱ περισσότεροι∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀπέφυγαν τὰ κανάλια νὰ κάνουν, ἔστω καὶ μνεία, στὰ τοπικὰ exit polls τῆς ἐπαρχίας, ὅπου ἦταν σαφέστατη ἡ συντριβὴ τῆς Κουμουνδούρου. Τὴν μεθόδευση ἐπιβεβαιώνει ἡ πληροφορία, ὅτι ἤθελαν νὰ προβάλουν 31% γιἀ νίκη στὴν Ἀττική, ἀλλὰ κάποιοι φοβήθηκαν καὶ τὸ ἄφησαν ὡς ἀνώτερο ποσοστό.