Χαμένη τιμὴ τῆς διαπλοκῆς

Τὴν χαμένη της τιμὴ ἀναζητάει ἡ διαπλοκὴ μετὰ τὴν προβολὴ τῶν exit polls τῆς περασμένης Κυριακῆς, μὲ τὴν ἀπέλπιδα προσπάθεια ἐπικλήσεως φθηνῶν καὶ ἀσχέτων δικαιολογιῶν∙ ἡ προβολὴ ἔγινε ἀπὸ ὅλα τὰ κανάλια, ἐν πλήρει ἐπιγνώσει τους τοῦ τρόπου ἐπεξεργασίας τῆς ἔρευνας, ἀλλὰ καὶ τοῦ γεγονότος ὅτι τὸ ἴδιο εἶχε συμβεῖ καὶ τὸ 2012. Μάλιστα ἐπικαλοῦνταν τὰ λίγα δημοσιεύματα τοῦ ξένου τύπου, ὅλα τους μεθοδευμένα, γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ. Ἀλλὰ ἐξεπλάγησαν ἀπ’ τὴν ἀντίδραση τῆς κοινῆς γνώμης, ἡ ὁποία δὲν εἶχε πάρει εὐρύτερες διαστάσεις τὶς προηγουμενες φορές∙ ὁ κόσμος ἔχει ταυτίσει τὶς ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων μὲ τὴν διαπλοκὴ καὶ δὲν κάνει καμμία διάκριση μεταξύ τους κι ἔχει δίκαιο. Τὸ σύστημα εἶναι ἑνιαῖο καὶ διαμορφώθηκε στὴν δεκαετία τοῦ 1980 ἀπ’ τὸ θεῖον βρέφος, ὅταν ὁ σοσιαλισμὸς ἐξαφάνιζε τὴν ἐλευθερία τοῦ τύπου καὶ προχωροῦσε στὸν πλήρη ἐκμαυλισμὸ τῶν «δημοσιογράφων».