ΗΠΑ, κατασκοπία Κινέζων

Ἡ διατύπωση κατηγορίας, κατὰ πέντε στρατιωτικῶν μελῶν τῆς κινεζικῆς πρεσβείας, ὅτι ἀσκοῦν κατασκοπία στὴν Ἀμερικὴ ὑπὲρ τῆς χώρας τους, ἔχει προκαλέσει αἰφνίδια ἐπιδείνωση τῶν σινοαμερικανικῶν σχέσεων∙ τὸ Πεκῖνο ἀπάντησε ἀμέσως ὅτι οἱ κατηγορίες δὲν εὐσταθοῦν καὶ ἀπείλησε μὲ ἀντίμετρα. Ἡ ἀντιδικία θυμίζει ἐποχὴ ψυχροῦ πολέμου, διότι τὶς κατηγορίες τὶς διατύπωσε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης∙ ἀφοροῦν, κατὰ τὸ κατηγορητήριο, κατασκοπία εἰς βάρος ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τὴν μεταφορὰ στὴν Κίνα ἀπορρήτων μυστικῶν καὶ τεχνολογικῶν ἐφευρέσεων. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ μεγάλη χώρα ἀνταγωνίζεται πλέον πολὺ ἀποτελεσματικὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες στὴν προηγμένη τεχνολογία, ἐνῶ ἀντιτάσσουν γνωστὰ στοιχεῖα ἀπ’ τὶς παρακολουθήσεις τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀσφαλίας σὲ χιλιάδες κινεζικὲς καὶ ξένες ἑταιρεῖες∙ ἡ σύγκρουση ὅμως ἔρχεται, μετὰ τὶς αἱματηρὲς διαδηλώσεις στὸ Βιετνὰμ κατὰ τῶν κινεζικῶν συμφερόντων, τὶς ὁποῖες τὸ Πεκῖνο ἀποδίδει σὲ ἀμερικανικὸ δάκτυλο. Οἱ Κινέζοι πρωταγωνιστοῦν στὴν σύσταση διεθνοῦς ἀρχῆς γιὰ τὸ διαδίκτυο.