Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορές ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, ἐν ὄψει τῶν εὐρωεκλογῶν καὶ τῶν ἐξελίξεων στὴν Οὐκρανία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στά, 1,3705 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στά, 138,8890 γιέν, ἕνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1291,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,40. Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν κεντροασιατικῶν χωρῶν στὴ Σαγκάη καὶ ὁ στρατηγικὸς ἄξων Ρωσίας, Κίνας, ἔδωσε νέα πνοὴ στὶς ἀγορές, ἐπειδὴ βλέπουν τὴν ταχεῖα ἀνάπτυξη τῶν συναλλαγῶν τους∙ ἡ διαφοροποίησή τους ἀπ’ τοὺς Δυτικοὺς καὶ ἡ ἐπιθετικὴ στάση τους ἀπέναντι στὴν Ἀμερικὴ θεωροῦνται ὡς προοίμιο σημαντικῶν ἀλλαγῶν στὴν παγκόσμια οἰκονομία. Στὴν Εὐρώπη αὐξάνονται οἱ προβλέψεις γιὰ νέα μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὸ 0,15% αὔριο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ὡς προάγγελος στὴν ἀναπτυξιακή της πολιτικὴ ἀπ’ τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα∙ ἐπίσης ἡ Deutschebank ἀνακοίνωσε τὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ της κεφαλαίου κατὰ ὀκτὼ δις εὐρώ, ἐνῶ ἐπιβλήθηκε στὴν Credit Suisse πρόστιμο δύο δις ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς ἀρχές.