Σινορωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς

Στὴν σινορωσικὴ διασκεψη κορυφῆς τῆς Σαγκάης ἐπισφραγίζεται ἡ στρατηγικὴ συνεργασία τῶν δύο μεγάλων χωρῶν, ἀλλὰ καὶ τίθεται ἐπὶ τάπητος νέα τάξη πραγμάτων στὸν κόσμο∙ Βλαδίμηρος Ποῦτιν καὶ Ξὶ Τζιπὶνγκ συναντήθηκαν στὰ πλαίσια τῆς Ἀσιατικῆς Συνεργασίας γιὰ τὴν ἀσφάλεια, μὲ τὴν παρουσία τῶν ἡγετῶν τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας, καὶ διατράνωσαν τὴν στενὴ συνεργασία ὅλων τους. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι διαμορφώνεται ἑνιαῖος ἄξονας τῶν δύο, μὲ προέκταση στοὺς Ἀναδυομένους, οἱ ὁποῖοι ἐνισχύονται πολὺ περισσότερο μὲ τὴν ἀνάδειξη στὴν πρωθυπουργία τῶν Ἰνδιῶν τοῦ Ναρέντρα Μόντι∙ σχηματίζεται ἔτσι ἡ ἰσχυρότερη οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ συμμαχία παγκοσμίως, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις της στὴν Δύση. Ἡ Εὐρωζώνη, μὲ τὴν Γερμανία πρώτη, δὲν ἐπιθυμεῖ σύγκρουση μὲ τὴν Ρωσία στὴν Οὐκρανία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπομόνωση τῆς Ἀμερικῆς.