Κρίσιμος ρόλος οἰκονομίας

Ἡ σαφέστατη σὲ ὅλους ἀλλαγὴ στὴν δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῆς κυβερνήσεως στὶς ἐκλογὲς τῆς Κυριακῆς∙ τὸ Ἐθνικὸ Ἀναπτυξιακὸ Σχέδιο ἦταν πειστικώτατο, ὅπως καὶ τὸ Ἐθνικὸ Ταμεῖο Ἀναπτύξεως, μὲ τὴν ἴση συνεισφορὰ Γερμανίας καὶ Ἑλλάδος ἀπὸ ἑκατὸ ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἡ προσφορὰ τοῦ Ἀμποῦ Ντάμπι ἄλλων πεντακοσίων ἑκατομμυρίων δίδει στὸ ταμεῖο πρόσθετη ρευστότητα γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἐπιχειρήσεων, ἀλλὰ καὶ ἀποτελεῖ ἐπιβεβαίωση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων πρὸς τὴν χώρα μας∙ ἀκόμη καὶ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων ἔχουν ἀλλάξει στάση καὶ ἐγκατέλειψαν τὴν ὑπονόμευση τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν καταστροφολογία τους. Ἔτσι καὶ στὸ Χρηματιστήριο σταμάτησε ἡ γκρίνια καὶ ἡ κινδυνολογία, ἐνῶ πράγματι πολλαπλασιάζεται ἡ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων, μὲ κύρια πρόθεσή τους τὴν ἀπόκτηση θέσεων γιὰ ἐκκίνηση τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν. Ἔχουν ἀποσύρει μάλιστα, δι’ εὐνοήτους λόγους, καὶ τοὺς γνωστοὺς κεκράκτες τους.