Σαφεῖς, ἁπτὲς προοπτικὲς

Μὲ τὸ Ἐθνικὸ Ἀναπτυξιακὸ Σχέδιο ὁ πρωθυπουργὸς παρουσίασε στὸν ἑλληνικὸ λαὸ σαφεῖς καὶ ἁπτὲς προοπτικὲς γιὰ τὴν πορεία τῆς χώρας τὴν ἑπόμενη ἑπταετία∙ ἡ ἐπιλογὴ τῶν δυναμικῶν κλάδων εἶναι συγκεκριμένη καὶ ἡ τάση τους προδιαγγραμμένη, μὲ τὴν αὔξηση τῆς ἀπασχολήσεως κατὰ 770000 χιλιάδες τὸ λιγώτερο. Περισσότερο μέτρησε στὴν κοινὴ γνώμη ἡ πειστικότης καὶ ἡ αἴσθηση ὅτι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς γνωρίζει σὲ βάθος τὰ προβλήματα τῆς οἰκονομίας μας καὶ ἔτσι ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη στὸν κόσμο, μὲ τὴν παρουσίαση τῶν λύσεων∙ εἶναι συγκεκριμένη ἡ ἀνάπτυξη ἑκάστου κλάδου, ἀλλὰ καὶ ὅλων μαζί, καθὼς καὶ ὅσων δὲν περιλαμβάνονται στὸ σχέδιο, ὅπως τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, τῆς αὐξήσεως τῆς ρευχστότητος τῶν τραπεζῶν, τῶν μεταρρυθμίσεων.