Σινοαμερικανικὴ κατασκοπία

Ἡ ὑπόθεση τῆς σινοαμερικανικῆς κατασκοπίας προσλαμβάνει εὐρύτερες διαστάσεις, μἐ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις της∙ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κατηγόρησε πέντε στραιωτικοὺς ἀκολούθους τῆς κινεζικῆς πρεσβείας, γιὰ κατασκοπία εἰς βάρος ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ μεταφορὰ τεχνολογικῶν μυστικῶν στὴν χώρα τους∙ τὸ Πεκῖνο ἀπάντησε ἀμέσως, μὲ τὴν δημοσίευση χιλιάδων ἑταιρειῶν του καὶ φυσικῶν προσώπων ἀπ’ τὶς παρακολουθήσεις τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀσφαλείας καὶ τῶν δικτυακῶν τους πυλῶν, ἐνῶ ἀπείλησε μὲ ἀνάλογα ἀντίμετρα. Ἡ καταγγελία ἔγινε τὴν παραμονὴ τῆς συναντήσεως τῶν Βλαδιμήρου Ποῦτιν καὶ τοῦ Ξὶ Τζιπίνγκ, κατὰ τὴν ὁποία ἐτέθη τὸ ζήτημα τῆς διαδικτυακῆς ἐπικοινωνίας∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπίσης δὲν θεωροῦν ἱκανοποιητικὲς τὶς ἀμερικανικὲς ἐξηγήσεις γιὰ τὶς παρακολουθήσεις καὶ συμφωνοῦν μὲ τὴν σινορωσικὴ πρόταση γιὰ σύσταση διεθνοῦς ἀρχῆς γιὰ τὸ διαδίκτυο. Αὐτὰ γίνονται, ὲνῶ ἡ Κίνα συμφωνεῖ μὲ τὴν Ρωσία στὸ οὐκρανικὸ καὶ σὲ ὅλα τὰ διεθνῆ προβλήματα. Ἄλλη ἰσορροπία διαμορφώνεται στὴ διεθνῆ σκηνή.