Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ ἄνοδο στὴν Μόσχα καὶ στὴν Σαγκάη, ἀλλὰ ὑποχώρηση λόγῳ κερδοσκοπικῶν πωλήσεων στὴν Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3676 δολλάρια καὶ 138,2940 γιέν, ἔμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1292, ἀλλὰ ἀνέβηκε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 110. Ἡ συμφωνία γιὰ τὴν προμήθεια 38,8 ἑκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων ἐτησίως φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὴν Ρωσία στὴν Κίνα, μὲ ἀρχὴ τὸ 2018 καὶ συνολικοῦ ὕψους τετρακοσίων δις δολλαρίων ἦρθε ὡς ἔκπληξη στὴν ἀγορά∙ πρόκειται γιὰ τὴν ἀξιοποίηση νέων κοιτασμάτων τῆς Ἀνατολικῆς Σιβηρίας, ἀλλὰ καὶ δείχνει τὶς προνομιακὲς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν, ὅταν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τηροῦν ἐπιθετικὴ στάση ἐναντίον ἀμφοτέρων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Lenovo ἀνακοίνωσε αὔξηση 29% τῶν πωλήσεών της προσωπικῶν ὑπολογιστῶν, μὲ διατήρηση τῆς πρώτης θέσεως, ἀλλὰ καὶ ἅλμα στὶς πωλήσεις smartphone∙ στὰ τραπεζικά, οἱ ἀμερικανικὲς ἀρχὲς ἐπέβαλαν, γιὰ κατάχρηση θέσεως, πέντε δις δολλάρια πρόστιμο στὴν γαλλικὴ BNP.