Νομισματικὰ καὶ διαδίκτυο

Τὴν ἀχίλλειο πτέρνα τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας ἔπληξαν οἱ Ρῶσος καὶ Κινέζος πρόεδρος, μὲ τὴν ἀπόφασή τους γιὰ διεξαγωγὴ ὅλων τῶν συναλλαγῶν τους στὰ ἐθνικά τους νομίσματα καὶ μετὰ τὴν μετατόπιση τοῦ οἰκονομικοῦ κέντρου στὴν Ἀσία∙ οἱ δύο ἡγέτες ἐπανέλαβαν τὴν ἀπαίτησή τους, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν Ἀναδυομένων καὶ τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Στὴν πράξη ἐκτοπίζουν τὸ δολλάριο ἀπ’ τὸ 50% τουλάχιστον τῶν διεθνῶν συναλλαγῶν καὶ τὸ καθιστοῦν περιθωριακὸ νόμισμα∙ μὲ τὴν ἔκδοση μάλιστα τῶν ρωσικῶν κρατικῶν ὁμολόγων στὶς ἀσιατικὲς ἀγορὲς καὶ τὴν μεταφορὰ τῶν ρωσικῶν ἰδιωτικῶν κεφαλαίων στὴν Ἀσία ὁδηγοῦν τὸ Σίτυ καὶ τὴν Γουὼλ Στρὴτ σὲ παρακμή. Ἤδη οἱ μεγάλες ἀγγλοσαξωνικὲς τράπεζες διαμαρτύρονται γιὰ ἀπότομη πτώση ἐργασιῶν τους σὲ ὁμόλογα.