Πλεῖστοι οἰωνοὶ ἀνακάμψεως

Οἱ οἰωνοὶ γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας εἶναι πολλοὶ καὶ πειστικοὶ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἀκόμη καὶ στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, μὲ ἐξαίρεση τὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ τὸ ἔλλειμμα τρεχουσῶν συναλλαγῶν μειώθηκε σὲ ἕνα δις εὐρὼ τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἀπὸ 2,2 τὸ περυσινό, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 1,3 δις, ἀπὸ ἔλλειμμα 5,3 πέρυσι, ἐνῶ τὸ δεύτερο τρίμηνο προβλέπεται ἀνάπτυξη 0,6% ἀπὸ 4,5% ὕφεση. Τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας καὶ περισσότερο τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὴν ἀπόκτηση τῆς πεποιθήσεως ὅτι βρισκόμαστε στὸ τέλος τῶν μνημονίων καὶ στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ ἤδη ἀποκαλυπτονται τὰ πραγματικὰ παρασκήνια τῆς ἐπιβολῆς τοῦ Μνημονίου, ἐντελῶς διαφορετικὰ ἀπὸ ὅσα παρουσιάζει ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκή. Ὁ Βολφγκὰνγκ Σώυμπλε, δήλωσε ὅτι, κάποιος Ἕλληνας πολιτικὸς ἐπιδίωκε τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ὅλοι θυμούμαστε τὸ 2009 καὶ 2010 τοὺς ὕμνους τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ στὸ ΔΝΤ.