Οὐκρανία, δύσκολες ἐκλογὲς

Οἱ προεδρικὲς ἐκλογὲς στὴν Οὐκρανία ἀποδεικνύονται ἐξαιρετικὰ δύσκολες, ὄχι τόσο γιὰ τὴν διεξαγωγή τους -διότι ὅπως φαίνετα θὰ ἀποδεχθοῦν τὸ ἀποτέλεσμα οἱ Δυτικοί, ἀνεξαρτήτως τῶν συνθηκῶν τῆς ψηφοφορίας, καὶ ἡ Μόσχα θὰ καθορίσει τὴν στάση της, ἀναλόγως πρὸς τὴν πολιτικὴ τοῦ νέου προέδρου πρὸς τὶς ρωσόφωνες περιοχές-, ὅσο γιὰ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα. Οἱ συνθῆκες εἶναι οἱ χειρότερες, καθὼς ἡ ἀναταραχὴ συνεχίζεται στὶς ἀνατολικὲς καὶ νότιες περιοχές, ἐνῶ στὶς δυτικὲς ὁ δεξιὸς τομέας εἶναι κράτος ἐν κράτει∙ παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀνάδειξη νέας ἐξουσίας, τόσο γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, μὲ τὴν παραχώρηση αὐτονομίας στὶς περιφέρειες, ὅσο καὶ γιὰ τὸν διάλογό της μὲ τὴν διεθνῆ κοινότητα, τοὺς Ρώσους καὶ τοὺς Δυτικούς. Πάντως ὁ ἀνταγωνισμὸς Ἀμερικανῶν καὶ Γερμανῶν εἶναι ἔντονος, ἀλλὰ ἡ ἀπόκλιση τοῦ νέου προέδρου θὰ κρίνει τὰ πράγματα καὶ τὴν ρωσικὴ στάση.