Κυπριακό, ὑδρογονάνθρακες

Τὸ Κυπριακὸ καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων τῆς μεγαλονήσου εἶναι τὰ κύρια θέματα τῶν συνομιλιῶν τοῦ Ἀμερικανοῦ ἀντιπροέδρου μὲ τὴν κυπριακὴ ἡγεσία∙ ὁ Τζὸ Μπάιντεν ἔφθασε τὸ μεσημέρι στὴν Λευκωσία καὶ εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Κύπριο πρόεδρο, ἐνῶ τὸ ἀπόγευμα μετέβη στὸν τουρκοκυπριακὸ τομέα καὶ συναντήθηκε μὲ τὸν Ἀχμὲντ Ἐρογλου. Πάντως ὁ ἀντιπρόεδρος, σὲ ἀπάντηση ἀρνητικῶν σχολίων, δήλωσε ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀναγνωρίζουν μόνο μία νόμιμη κυβέρνηση, ἀλλὰ ταυτοχρόνως ὑποστήριξε τὸν διακοινοτικὸ διάλογο, ἂν καὶ διευκρίνισε ὅτι δὲν κομίζει σχέδιο λύσεως τοῦ Κυπριακοῦ∙ ὑπογράμμισε ὅμως τὴν σημασία τῆς στρατηγικῆς συνεργασίας τῆς Ἀμερικῆς μὲ τὴν Κύπρο στὸ ἐνεργειακό, ἀλλὰ καὶ τὴν συζήτηση τῆς καταστάσεως στὴν Συρία καὶ στὴν Οὐκρανία. Ἡ παρουσία της στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ἐνδιαφέρει τὴν Οὐάσιγκτον.