Βαρθολομαῖος, Φραγκίσκος

Τὴν Κυριακὴ στὰ Ἱεροσόλυμα γίνεται ἡ δεύτερη συνάντηση στοὺς Ἁγίους Τόπους τῶν προκαθημένων τῶν δύο μεγάλων χριστιανικῶν δογμάτων, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως πεντήκονταετίας ἐτῶν ἀπ’ τὴν προηγούμενη τοῦ Ἰωάννου κγ’ καὶ τοῦ Ἀθηναγόρου∙ οἱ Βαρθολομαῖος καὶ Φραγκίσκος θὰ χωροστατήσουν στὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, τὸν τιμιώτερο τῆς χριστιανοσύνης, καὶ θὰ ἔχουν συνομιλίες μεταξύ τους, ἀλλὰ καὶ συνάντηση μὲ προκαθημένους τῶν ἄλλων δογμάτων καὶ θρησκειῶν. Ὁ διάλογος Ὀρθοδόξου καὶ Καθολικῆς ἐκκλησίας ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ καιρό, ἀλλὰ ἡ πρόοδος εἶναι πολὺ δύσκολη, καθὼς παραμένουν τὰ ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια τοῦ σχίσματος πρὸ χιλίων περίπου ἐτῶν∙ παρ’ ὅλα αὐτὰ συμβάλλει στὴν ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης μεταξὺ τῶν δύο δογμάτων καὶ στὴν ἄρση τῶν συνεπειῶν ἀπ’ τὶς Σταυροφορίες καὶ τὴν ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας.