Ἐντολὴ διαπραγματεύσεων στὴν Εὐρωζώνη

Τὸ σαφὲς μήνυμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὴν ψῆφο του εἶναι ἕνα, δίδει ἐντολὴ στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ σκληρὴ διαπραγμάτευση στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς λιτότητος καὶ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς καὶ κοινωνικῆς πολιτικῆς∙ σὲ μεγάλο βαθμὸ δὲν ἦταν ἔκπληξη τὸ ἀποτέλεσμα, μετὰ τὴν τετραετῆ ἐξαθλίωση, χωρὶς τὴν παρουσίαση τῶν οὐσιαστικῶν ἀποτελεσμάτων τῆς διετίας. Ὁ κόσμος βλέπει τὴν διαφορὰ τῶν τελευταίων μηνῶν, κυρίως στὶς τουριστικὲς περιοχές, καὶ δὲν θέλει τὴν ἐπιστροφὴ στὴν προηγούμενη ἐξαθλίωση∙ ἀλλὰ φοβᾶται ὅτι μπορεῖ νὰ δείξει ἐλαστικότητα ἡ κυβέρνηση κι οὔτε ἔδειξε ἐμπιστοσύνη στὰ συνθήματα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ συγκυρία εἶναι εὐνοϊκὴ γιὰ τὸν πρωθυπουργό, μὲ ἄνοδο τῆς ἀκροεξιᾶς στὴν Εὐρώπη, μπορεῖ νὰ πετύχει πολλά, γιὰ ἐλαφρύνσεις τῶν χαμηλῶν εἰσοδημάτων καὶ προσέλκυση ἐπενδύσεων.