Σεισμὸς Βορείου Αἰγαίου

Ὁ σεισμὸς στὸ Βόρειο Αἰγαῖο δείχνει ὅτι ἔγινε καὶ πάλι ἐνεργὸ τὸ ρῆγμα τῆς Ἀνατολίας∙ ἦταν ἀρκετὰ δυνατός, 6,3 βαθμῶν τῆς κλίμακος Ρίχτερ, ἀλλὰ οἱ ζημίες ποὺ προκλήθηκαν ἦταν ἐλάχιστες, κυρίως σὲ παλιὰ σπίτια, στὴν Λῆμνο καὶ Σαμοθράκη. Ἀποδεικνύεται, ὅτι, μετὰ τοὺς μεγάλους σεισμοὺς τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, τηροῦνται ἀρκετὰ πλέον οἱ ἀντισεισμικοὶ κανονισμοὶ καὶ προστατεύονται οἱ κάτοικοι καὶ τὰ κτίσματα∙ ἀπέναντι στὴν Τουρκία ὁ σεισμὸς προκάλεσε κατάσταση πανικοῦ, καθὼς θύμισε τὸν προηγούμενο μεγάλο στὴν Νικομήδεια τὸ 1999, καὶ ἐξ αὐτοῦ πολλοὶ τραυματίσθηκαν. Ἡ μετασεισμικὴ ἀκολουθία βαίνει μᾶλλον ὁμαλὴ καὶ μὲ ἐκτονούμενο ρυθμὸ τῆς σεισμικῆς δραστηριότητος, ἂν καὶ πρέπει νὰ περάσουν τὰ πρῶτα δύσκολα εἰκοσιτετράωρα ὡς συνήθως