Οἰκονομικὸ συμπόσιο Ρωσίας

Στὴν Ἁγία Πετρούπολη ὀργανώθηκε μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία τὴν περασμένη ἑβδομάδα οἰκονομικὸ συμπόσιο, μὲ τὴν συμμετοχὴ ἑκατοντάδων ἐκπροσώπων τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας καὶ πολλῶν ὑπουργῶν, κυρίως ἀπ’ τὴν Ἀσία∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ὑπουργοὶ ἀπουσίασαν, λόγῳ τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως, ἀλλὰ ἦταν παρόντες πολλοὶ ἐπιχειρηματίες καὶ τραπεζίτες. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, στὴν ὁμιλία του κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ συμποσίου, παρουσίασε τὶς εὐκαιρίες ποὺ προσφέρει ἡ χώρα του γιὰ ἐπενδύσεις, στοὺς ἐνεργειακοὺς καὶ φυσικοὺς πόρους, στὴν βαρειὰ καὶ ἐλαφρὰ βιομηχανία, ἀλλὰ καὶ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία∙ οἱ συμφωνίες ποὺ ὑπεγράφησαν εἶναι πολλές, ἐνῶ αὐξάνεται καθημερινὰ ἡ ἐπιστροφὴ ὅσων κεφαλαίων ἔφυγαν στὴν ἀρχὴ τῆς κρίσεως, ἀλλὰ καὶ ἡ ζήτηση τίτλων στὸ Χρηματιστήριο τῆς Μόσχας ἐπιταχύνεται καθημερινά.