Ἰνδίες νέες πρωτοβουλίες

Ὁ ὁρκωμοσία τοῦ νέου Ἰνδοῦ πρωθυπουργοῦ συνοδεύεται ἀπὸ σημαντικὲς διεθνεῖς πρωτοβουλίες, μὲ τὴν παρουσία πολλῶν ξένων ἡγετῶν∙ ἤδη ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Πακιστὰν ἀπεδέχθη τὴν πρόσκληση, ὁπότε ἀνοίγει ἄλλος δρόμος στὶς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν. Ὁ Ναρέντρα Μόντι, μὲ τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφια στὴν Βουλή, ἔχει φιλοδοξία ἀναγάγειν τὴν χώρα του σὲ μεγάλη δύναμη, ὄχι μόνο τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀσίας∙ ἀρχίζει ἀπ’ τὸν χειρότερο ἔχθρο τῆς χώρας του καὶ καλεῖ σὲ διάλογο τὸν Χαβὰζ Σαρίφ, μὲ σκοπὸ τὴν ἀναζήτηση λύσεως, χωρὶς τὴν παρέμβαση τῶν μεγάλων, στὸ ἀκανθῶδες ζήτημα τοῦ Κασμίρ. Ἡ δοκιμασία εἶναι σκληρή, ἐὰν τὸ ἐπιτύχει, ἀλλάζει ἡ ἰσορροπία δυνάμεων στὴν Κεντρικὴ Ἀσία∙ φυσικὰ τὰ προβλήματα εἶναι πολλά, μὲ πρῶτο τὴν ἀντίδραση τῶν στρατιωτικῶν κυρίως στὸ Πακιστάν, διότι ὁ ἴδιος θεωρεῖται ἐθνικιστὴς καὶ διαθέτει τὴν ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία στὴν χώρα του. Πάντως καὶ ἡ κίνηση μετράει.