Εὐρώπη, ἄνοδος ἀκροδεξιᾶς

Ἡ σημαντικὴ ἄνοδος τῆς ἀκροδεξιᾶς, μὲ τὴν μεγάλη ἀπώλεια τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων στὶς περισσότερες χῶρες, πλὴν Γερμανίας, ἀλλὰ καὶ τὴν χαμηλὴ συμμετοχὴ, ἂν καὶ ἐλαφρῶς ὑψηλότερη σὲ σύγκριση μὲ τὶς προηγούμενες ἐκλογές, εἶναι τὰ κύρια συμπεράσματα τῆς κάλπης∙ οἱ Γάλλοι Σοσιαλιστὲς εἶναι οἱ μεγάλοι χαμένοι, καθὼς ἔρχεται πρῶτο τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο μὲ δεύτερους τοὺς Συντηρητικούς, ἐνῶ στὴν Αὐστρία καὶ Δανία ἔρχεται δεύτερη, ἂν καὶ τὰ τελικὰ ἀνακοινώθηκαν πολὺ ἀργὰ τὸ βράδυ, γιὰ ὅσες χῶρες ψήφισαν τὶς προηγούμενες μέρες. Ἡ καταδίκη τῆς λιτότητος ἀπ’ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς εἶναι δεδομένη, ὁπότε εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ὅπως ἔχει προεξαγγελθεῖ ἄλλωστε, ἀλλὰ μὲ πιὸ δραστικὸ τρόπο∙ οἱ εὐθύνες βαρύνουν σχεδὸν ἀποκλειστικὰ τὴν Γερμανία., ὄχι μόνο ἐπειδὴ εἶναι ἡ πιὸ πολυπληθὴς χώρα καὶ ἡ ἰσχυρὴ οἰκονομική της δύναμη, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἡ κυβερνητική της παράταξη εἶναι ὁ μεγάλος νικητής.