Ἐπιχειρήματα τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως

Ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει πολλὰ ἐπιχειρήματα στὸ σημερινὸ Εὐρωσυμβούλιο γιὰ τὴν ἔγκαιρη ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὰ Μνημόνια∙ ἕχει ὁλοκληρώσει τὴν δημοσιονομικὴ προσαρμογὴ καὶ τὶς πλεῖστες μεταρρυθμίσεις, ἔχει πολλοὺς δυναμικοὺς κλάδους, περιζήτητους διεθνῶς, τουρισμός, μεταφορές, ψηφιακὴ καὶ προηγμένη τεχνολογία, ἔχει ἐπιτύχει τὶς λιγώτερες ἀπώλειες σὲ σύγκριση μὲ τοὺς περισσότερους ἄλλους ἑταίρους καὶ ἔχει ἀπέναντι του ἕνα κόμμα ἀρκετὰ εὐρωφοβικὸ καὶ περισσότερο ἄσχετο μὲ τὴν κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. «Οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», τὸ ἐπιχείρημα πείθει, διότι καὶ οἱ συμμαχίες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὴν Εὐρώπη ἔχουν θέσεις εὐρωσκεπτικισμοῦ καὶ κανείς τους δὲν θὰ ἤθελε ἐπανάληψη τῶν γεγονότων τοῦ 2011∙ ἔχει ἀρκετὲς σκοτοῦρες ἡ Εὐρώπη μὲ τὴν ἀκροδεξιά, ὥστε νὰ μπλέξει μὲ νέο ἑλληνικὸ πρόβλημα. Γνωρίζουν τί εἶναι ὁ ΣΥΡΙΖΑ.