Κλιμάκωση τῆς πολώσεως

Στὴν κλιμάκωση τῆς πολώσεως, γιὰ δημιουργία τετελεσμένων, ρίχνει τὸ βάρος του ὁ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς τῶν στελεχῶν του, μετὰ τὴν ἐκλογικὴ νίκη, γιὰ τὴν ὁποία δὲν δούλεψαν καὶ πολὺ τὰ περισσότερα∙ οἱ ἀντιδράσεις στὴν Κουμουνδούρου καταλάγιασαν τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ, ἐνῶ πολλοὶ εἶναι ἀκόμα χωρὶς ἐνθουσιασμό∙ ἐπιθυμεῖ τὴν πρόκληση ὅσο γίνεται περισσοτέρων προβλημάτων στὴν κυβέρνηση, διότι γνωρίζουν ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα δὲν χαρακτηρίζεται ὡς ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς. Χαρακτηριστικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ ἀντίδραση τῆς ἀγορᾶς, ἡ ὁποία συνέχισε τὶς δουλειές της ἤρεμα, σὰν νὰ μὴν συνέβη τίποτα, καὶ ἡ μεγάλη ἄνοδος τοῦ Χρηματιστηρίου, μὲ σημαντικὴ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων, τὰ ὁποῖα προεξοφλοῦν ὅτι δὲν ἀπειλεῖται ἡ πολιτικὴ σταθερότης∙ πρόκειται γιὰ τὴν ἴδια κατηγορία μὲ τοὺς καταστροφολόγους τῆς τετραετίας. Ὁ φόβος στὴν Κουμουνδούρου εἶναι ἕνας μόνο, ἡ ἀντίδραση τῆς κυβερνήσεως καὶ ἡ ταχεῖα ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας.