Χαμηλοὶ τόνοι ἀπὸ ΣΥΡΙΖΑ

Οἱ χαμηλοὶ τόνοι ἀπ’ τὸνΣΥΡΙΖΑ, παρὰ τὴν πρώτη θέση του στὶς εὐρωκλογές, εἶναι τὸ πολιτικὸ συμπέρασμα ὄλων τῶν παρατηρητῶν∙ ἀπέφυγαν τὶς θριαμβολογίες καὶ ὅσες κορῶνες ἀκούσθηκαν ἦταν πολὺ λιγώτερες ἀπὸ ὅσες εἶχαν ἐκτοξευθεῖ προεκλογικά. Ὁ πρωθυπουργὸς ἦταν σαφὴς καὶ κατηγορηματικός, ἀναγνωρίζων τὸ αὐστηρότατο μήνυμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀναλαμβάνων τὶς εὐθύνες του γιὰ τὴν πορεία τῆς χώρας καὶ τὴν ἀπαραίτητη κυβερνητικὴ ἀναδιάρθρωση∙ ὁ ἀνασχηματισμὸς ἦταν προγραμματισμένος, ἀλλὰ τώρα ἐπιταχύνεται καὶ λαμβάνει εὐρύτερες διαστάσεις, μὲ ἀλλαγὴ στὸν βηματισμὸ τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου. Ὁ χρονικὸς ὁρίζοντας τῆς κυβερνήσεως εἶναι ὀκτὼ μηνῶν∙ μέχρι τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καὶ συνέχεια, ἐὰν ἐκλεγεῖ τελικὰ Πρόεδρος στὴν τρέχουσα Βουλή.