Καλιφόρνια, ἑπτὰ νεκροὶ

Στὴν Σάντα Μπάρμπαρα τῆς Καλιφόρνιας, ἕνας νεαρὸς φοιτητὴς πῆρε τὸ αὐτοκίνητό του καὶ τὰ ὅπλα κι ἄρχισε νὰ σκοτώνει ὅσους ἔβρισκε μπροστά του, ἀπ’ τὴν φοιτητικὴ ἑστία, στὶς καφετέριες καὶ στοὺς δρόμους∙ στὸ τέλος σκοτώθηκε σὲ ἀνταλλαγὴ πυρῶν μὲ τοὺς ἀστυνομικούς∙ ἄφησε πίσω του ἑπτὰ νεκροὺς καὶ τον θρῆνο στὴν ὄμορφη πόλη. Διαπιστώθηκε ὅτι λεγόταν Ἔλλιοτ Ρότζερς καὶ ὅτι εἶναι γιὸς γνωστοῦ σκηνοθέτου τοῦ Χόλλυγουντ∙ οἱ ἀρχὲς ἐξακρίβωσαν ὅτι ἔπασχε ἀπὸ σοβαρὰ ψυχολογικὰ προβλήματα, ἀλλὰ εἶχε τὴν ἄνεση νὰ προμηθευθεῖ τὰ ὅπλα στὴν ἀγορά, χωρὶς κανένα πρόβλημα. Ἡ ἀπαγόρευση τῶν ὅπλων εἶναι τὸ μέγα πρόβλημα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ἕνας πατέρας φώναξε μπροστρὰ στὸν νεκρὸ γιό του, «Ὥς πότε».