Πολλῶν νουθετούντων αὐτὸν

Ὁ Σόλων, καὶ μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας ὑπὸ τοῦ Πεισιστράτου, ὅταν πολλοὶ ἔφευγαν ἀπ’ τὴν πόλη ὅπως οἱ Ἀλκμαιωνίδες, ἔμεινε εἰς Ἀθήνας∙ ἔδειχνε ὅτι δὲν φοβόταν τὸν τύραννο καὶ ἀσκοῦσε τὴν κριτική του, ἔστω καὶ μόνο στὸν στενὸ φιλικό του κύκλο. «Ἐπὶ τούτοις δὲ πολλῶν νουθετούντων αὐτὸν ὡς ἀποθανούμενον ὑπὸ τοῦ τυράννου καὶ πυνθανομένων»∙ μετὰ τὰ καυστικὰ κατὰ τοῦ τυράννου ποιήματά του, πολλοὶ συμβούλευαν τὸν Σόλωνα νὰ προσέχει ὅτι θὰ θανατωθεῖ ἀπ’ τὸν τύραννο καὶ τὸν ρωτοῦσαν. «Τίνι πιστεύων οὕτως ἀπονοεῖται;» σὲ τί πιστεύει καὶ κάνει τόσο ἀπονενοημένα πράγματα. «Τῷ γήρᾳ εἶπεν»∙ στὰ γεράματά μου, ἀπάντησε. «Οὐ μὴν ἀλλ’ ὁ Πεισίστρατος ἐγκρατὴς γενόμενος τῶν πραγμάτων»∙ ἀλλὰ ὅμως στὴν πράξη ὁ Πεισίστρατος μόλις ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία. «Οὕτως ἐξεθεράπευσε τὸν Σόλωνα τιμῶν καὶ φιλοφρονούμενος καὶ μεταπεμπόμενος»∙ τόσο περιποιήθηκε τὸν Σόλων τιμώντας τον καὶ καλοπιάνοντάς τον καὶ προσκαλώντας τον.