Οὐκρανία, ἐκλογὴ Ποροσένκο

Ὁ Πέτρο Ποροσένκο ἔξελέγη νέος πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, μὲ 57%, καὶ παρὰ τὸ ὅτι δὲν ἔγιναν ἐκλογὲς στὸ Ντόνετσκ καὶ τὸ Λιουγκάνσκ∙ ὁ γνωστὸς ὡς βασιλιᾶς τῆς σοκολάτας εἶναι μετριοπαθὴς στὶς ἀπόψεις του καὶ ἐπιθυμεῖ τὸν διάλογο μὲ τὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες καὶ τὴν Μόσχα, ἐνῶ ὑποσχέθηκε τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν ἐνόπλων τμημάτων τῆς πλατείας Ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς ἐπαρχίας. Οἱ Οὐκρανοὶ ἔδειξαν ὅτι ἐπιθυμοῦν τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἠρεμίας στὴ χώρα τους καὶ τὴν εἰρηνικὴ ἐπίλυση τῶν ἐσωτερικῶν τους προβλημάτων∙ ἄλλωστε τὰ δύο κόμματα τῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ τῶν κουκουλοφόρων ἐξαφανίσθηκαν στὶς ἐκλογὲς μὲ 3% συνολικά. Ὁ νέος πρόεδρος ἔχει στενὲς σχέσεις μὲ τὴν γερμανικὴ βιομηχανία, ὡς ἐπιχειρηματίας, ἐνῶ κράτησε ἀποστάσεις ἀπ’ τὴν σκληρὴ ἀντιρωσικὴ στάση τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως∙ οἱ πρῶτες ἐξετάσεις του θᾶ δοθοῦν στὸν ἀφοπλισμὸ τῶν ἐνόπλων, καθὼς αὐτοὶ δὲν φαίνονται πρόθυμοι νὰ παραδώσουν τὰ ὅπλα καὶ τὴν ἐξουσία.