Διάλογος Χριστιανοσύνης

Ὁ διάλογος τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου μὲ τὸν πάπα στὰ Ἱεροσόλυμα, ἡ δεύτερη μετὰ ἀπὸ πεντήκοντα ἔτη στὴν ἱερὰ πόλη –μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Ἀθηναγόρου καὶ τοῦ Παύλου Στ’- θεωρεῖται σταθμὸς στὶς σχέσεις τῶν δύο μεγάλων δογμάτων τῆς χριστιανοσύνης∙ οἱ κ.κ. Βαρθολομαῖος καὶ Φραγκίσκος πρωτοστάτησαν στὴν Θεία Λειτουργία στὸν ναὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ προσευχήθηκαν γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ διαλόγου τῶν δύο ἐκκλησιῶν. Ὁ ποντίφηκας παρενέβη καὶ στὸν παλαιστινιακὸ διάλογο καὶ ζήτησε τὴν ἐπανάληψή του καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης στὴν περιοχή, μὲ τὴν ἀμοιβαία ἀναγνώριση τῶν δύο ἀνεξαρτήτων κρατῶν∙ μάλιστα κάλεσε στὸ Βατικανὸ τοὺς προέδρους, Παλαιστίνης καὶ Ἰσραήλ, νὰ προσευχηθοῦν μαζὶ γιὰ τὴν εἰρήνη οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ μεβατοῦν στὴν Ρώμη τὸν Ἰούνιο. Ὁ πάπας ἀναλαμβάνει καὶ διπλωματικὲς ἀποστολές.