Κύπρος, νίκη προέδρου της

Στὶς εὐρωεκλογὲς τῆς Κύπρου τὸ ΔΗΣΥ τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη ἦρθε πρῶτο, μὲ 38%, καὶ συνέχεια, ΑΚΕΛ, 26%, ΔΗΚΟ, 10% καὶ ΕΔΕΚ, 8%, μὲ τὰ δύο πρῶτα νὰ ἐκλέγουν ἀπὸ δύο εὐρωβουλευτὲς καὶ τὰ ἑπόμενα ἀπὸ ἕναν∙ ὁ κυπριακὸς λαὸς ἔδειξε ὅτι δὲν ἐπηρεάστηκε στὴν ψῆφο του σχεδὸ ν καθόλου ἀπ’ τὰ αὐστηρὰ μέτρα λιτότητος τοῦ Μνημονίου καὶ ἀντέδρασε ἤρεμα, δείχνοντας τὴν κατανόησή του γιὰ τὴν κατάσταση. Ἤδη ἡ μεγαλόνησος σημειώνει ἀξιόλογη πρόοδο στὸν ἔλεγχο τῶν δημοσιονομικῶν της ἐλλειμμάτων καὶ στὶς μεταρρυθμίσεις, ἐνῶ ἔχει πετύχει τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ὑψηλοῦ τουριστικοῦ ρεύματος πρὸς τὴν χώρα∙ ἡ τρόικα ἀναγνωρίζει τὶς ἐπιτυχίες αὐτὲς καὶ δὲν ἀποκλείει ἔξοδο ἀπ’ τὴν αὐστηρὴ ἐπίβλεψη σὲ ἕναν χρόνο. Ἀντέδρασε πολὺ πειθαρχημένα ὁ κυπριακὸς λαός.