Ἀποτίμηση τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων

Ἡ ἀποτίμηση τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ἄκρως ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα∙ ἔγιναν δύο ἐκλογές. Στὶς εὐρωεκλογές, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἦρθε πρῶτος μὲ τέσσερες μονάδες πάνω ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία, ἀλλὰ μὲ 150000 ψήφους λιγώτερους ἀπ’ τὸ 2012 καὶ 500000 τῆς ἀντιπάλου του∙ στὶς περιφερειακές, ἡ Νέα Δημοκρατία πρώτευσε, μὲ πενῆντα χιλιάδες ψήφους περισσότερους ἀπ’ τὸ 2012, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο μὲ 650000 ψήφους λιγώτερους, ἢτοι μὲ 10% κάτω. Αὐτὰ λένε οἱ ἀριθμοὶ καὶ εἶναι ἀποκαλυπτικά∙ φυσικά, ἀπομένει ἡ ἀξιολόγησή τους. Στὴν πρωτεύουσα θεωροῦνται κρισιμότερες οἱ εὐρωεκλογές, ὁπότε δίδεται προβάδισμα στὴν Κουμουνδούρου∙ στὴν ἐπαρχία καὶ στὶς συνοικίες στὶς περιφερειακές, διότι ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴν καθημερινότητά του. Ἡ ἀντίδραση τῆς ἀγορᾶς δείχνει ὅτι συμφωνεῖ μὲ τὴν κοινὴ γνώμη.