Ἀνάπτυξη καὶ ἀλληλεγγύη

Τὴν ἔμφαση στὴν ἀνάπτυξη, στὴν ἀλληλεγγύη καὶ στὴν πολιτικὴ συνοχὴ συμφώνησαν οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες στὸ χθεσινὸ ἄτυπο Εὐρωσυμβούλιο, μὲ σκοπὸ τὴν ἁπάλυνση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων καὶ τὴν ἀπάντηση στὴν ἄνοδο τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ ἡ συμφωνία ἦταν γενική, ἐνῶ δόθηκε ἐντολὴ στὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ γιὰ τὴν ἀναζήτηση συμμαχιῶν στὸ Εὐρωκοινοβούλιο καὶ τὴν ἐκλογή του ὡς προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς. Ἡ ταχεῖα ἐφαρμογὴ τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ἐλαφρύνσεως τῶν ὅρων γιὰ δημοσιονομικὴ προσαρμογὴ εἶναι τὸ πρωτεῦον, διότι ἐπιτρέπει τὴν στὶς τοπικὲς κυβερνήσεις τὴν διάθεση περισσοτέρων κονδυλίων γιὰ κοινωνικὰ καὶ ἀναπτυξιακὰ ἔργα∙ γιὰ τὶς νότιες χῶρες ἡ ρύθμιση τοῦ χρέους συζητεῖται, ὅπως γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μὲ συγκεκριμένο σχέδιο ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ χρονικὲς δεσμεύσεις. Ὁ τρόπος ἐφαρμογῆς τῶν ἀποφάσεων παραπέμπεται στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν, μὲ ρητὴ ἐντολὴ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν καθυστερήσεων. Λίγες φορὲς οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἦταν τόσο ἀποφασιστικοί.