Διάκριση τετράδος φοιτητῶν

Μία ὁμαδα τεσσάρων φοιτητῶν τῆς Νομικῆς Ἀθηνῶν, δύο ἀγόρια καὶ δύο κορίτσια, ἔλαβαν μέρος σὲ διεθνῆ διαγωνισμὸ στὸ Χάρβαρντ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν σὲ εἰκονικὴ δίκη, μὲ ἑξῆντα ὁμαδες ἄλλων Πανεπιστημίων∙ τὰ Ἑλληνόπουλα κέρδισαν ὅλους τοὺς ἀνταγωνιστές τους καὶ στὴν τελικὴ φάση ἦταν ἀντίπαλοι μὲ τὴν ὁμάδα τοῦ Χάρβαρντ καὶ μὲ θέμα διαφορὰ ἰδιωτικοῦ διεθνοῦς δικαίου. Τὰ παιδιὰ διέπρεψαν καὶ πῆραν τὸ πρῶτο βραβεῖο, προκαλώντας τὸν ἐνθουσιασμὸ ὅλων∙ εἶναι μεγάλη ἡ διάκριση τῶν φοιτητῶν μας, σὲ μιὰ στιγμὴ ἐντόνου ἀμφισβητήσεως στὰ Πανεπιστήμιά μας, μὲ τὶς ἀντιδράσεις τῶν γνωστῶν συντεχνιακῶν συμφερόντων. Μερικὰ τμήματά τους διαπρέπουν, ὅπως τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας σὲ πολλὰ ἱδρύματα καὶ τῆς ἰατρικῆς ἔρευνας σὲ πολλοὺς κλάδους.