Εὐρωζώνη, πρὸς ἀνάπτυξη

Στὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς ἔχουν συμφωνήσει Γερμανία καὶ Γαλλία, σὲ ἀπάντηση στὴν ἄνοδο τῆς ἀκροδεξιᾶς, ὅπως ἔδειξαν τὰ ἀποτελέσματα τῶν εὐρωεκλογῶν∙ Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, πρὶν ἀναχωρήσει ἀπ’ τὸ Βερολίνο, γιὰ τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῶν Βρυξελλῶν, δήλωσε, ὅτι ἡ μοναδικὴ ἀπάντηση στὴν σημερινὴ κατάσταση εἶναι ἡ διάθεση ἀμέσως ἐπαρκῶν κονδυλίων γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, ἐνῶ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἀπαντώντας στὴν ἄνοδο τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου στὴν πρώτη θέση, δεσμεύθηκε γιὰ τὴν ἀναγωγὴ σὲ ἄμεση προτεραιότητά του τῆς μειώσεως τῆς ἀνεργίας καὶ τῆς αὐξήσεως τῶν ἐπενδύσεων∙ οἱ χῶρες τοῦ Νότου θὰ εἶναι οἱ πρῶτες ποὺ θὰ ὠφεληθοῦν, διότι ἔχουν ἀνταποκριθεῖ πλήρως στὴν δημοσιονομικὴ προσαρμογή τους καὶ στὶς μεταρρυθμίσεις, μὲ δυσβάστακτες θυσίες τῶν λαῶν τους, ἀλλὰ μὲ σημαντικὴ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τους. Προβλέπεται ὅτι οὐσιαστικὰ ἡ Εὐρώπη θὰ θέσει τέλος στὰ μνημόνια καὶ στὶς δεσμεύσεις τους στὶς τοπικὲς κοινωνίες.