Διαδίκτυο, ἀπάντηση Κίνας

Τὸ Κινεζικὸ Κέντρο Διαδικτυακῆς Ἐρεύνης δημοσίευσε βιβλίο μὲ τὶς δεκάδες χιλιάδες παρακολουθήσεις ξένων δημοσίων καὶ ἰδωτικῶν προσώπων ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπη Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες τους τοῦ διαδικτύου∙ ἡ δημοσίευση ἀποτελεῖ ἀπάντηση τοῦ Πεκίνου στὶς πρόσφατες κατηγορίες τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης ἐναντίον ἑπτὰ στρατιωτικῶν ἀκολούθων τῆς κινεζικῆς πρεσβείας στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ πράξεις κατασκοπίας. Ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἀπάντησε, ὅτι θὰ προχωρήσει ἀμέσως σὲ ἀντίμετρα, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἐφάρμοσαν τὶς ἀπειλές τους, ἐκτονώνονταςτὸ θέμα ἐκ μέρους τους∙ ἡ Κίνα ὅμως δείχνει ὅτι δὲν ἀποδέχεται τὴν ἐκτόνωση καὶ προχώρησε στὴ δημοσίευση τῶν στοιχείων, πολλὰ ἐκ τῶν ὁποίων προέρχονται ἀπ’ τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ Ἔντουαρντ Σνόουντεν. Θεωρεῖται ὡς ὅπλο της γιὰ τὴν σύσταση Διεθνοῦς Ἀρχῆς τοῦ Διαδικτύου.