Ἀντιπαράθεση ἐπιχειρημάτων

Στὴν ἀντιπαράθεση τῶν ἐπιχειρημάτων τους γιὰ τὴν κατάσταση προέβησαν ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὸ ἐτήσιο συνέδριο τοῦ ΣΕΒ∙ ὁ τελευταῖος τόνισε ὅτι δὲν ἔχει δικαίωμα ἡ κυβέρνηση νὰ λαμβάνει κρίσιμες ἀποφάσεις, χωρὶς τὴν γνώμη του καὶ ζήτησε ἐκλογὲς, λέγοντας ὅτι θὰ παραλάβει διαλυμένη τὴν χώρα∙ ὁ πρωθυπουργὸς ὑπενθύμισε ὅτι ἡ κυβέρνηση ἐκλέγεται ἀπ’ τὴν Βουλὴ καὶ ἀλλάζει ὅταν χάσει τὴν πλειοψηφία της, ἐνῶ τὸν κατηγόρησε ὅτι ἀπέκτησε τὴν ἀλαζονεία τῆς ἐξουσίας, πρὶν ἀποκτήσει τὴν ἐξουσία∙ ταυτόχρονως παρουσίασε τὸν ὁδικὸ χάρτη γιὰ τὴν μείωση τῆς φορολογίας, καθὼς ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση εἶναι δεδομένη καὶ ἡ ἀνάπτυξη ἔχει ἀρχίσει. Ὁ ΣΕΒ ἐξέλεξε τὸν νέο πρόεδρο του, ὁ ὁποῖος ἀναγνώρισε τὴν πρόοδο τῆς οἰκονομίας καὶ ὑποσχέθηε τὴν στήριξη τοῦ κλάδου του στὴν ἀνάπτυξή της. Ἤδη ὁ δείκτης οἰκονομικοῦ κλίματος αὐξηθηκε στὸ 99,1 τὸν Ἀπρίλιο κατὰ τὴν Ἐπιτροπή.