Ἐκλογὴ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ

Στὴν ἀνάπτυξη, τὴν ἀνταγωνιστικότητα καὶ τὴν ἀπασχόληση στρέφουν τὴν προσοχή τους οἱ 28 ἡγέτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐνῶ ἔδωσαν ἐντολὴ γιὰ τὴν ἄμεση ἐκλογὴ τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς∙ τὸ ἄτυπο Εὐρωσυμβούλιο ζήτησε τὴν ἐπεξεργασία προγράμματος γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ ἀναθέτει τὸ ἔργο στὸν νέο πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς. Οἱ γενικὲς κατευθύνσεις εἶναι ἡ χαλάρωση τῶν ὅρων τῆς δημοσιονομικῆς σταθερότητος καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα στὸ μηδὲν μᾶλλον σὲ πρώτη φάση, μὲ ἀμεση τὴν τροφοδότηση τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν μὲ ρευστότητα. Ὁ εὐνοϊκὸς ἀντίκτυπος εἶναι ἐμφανής.