Τοὺς πηρωθέντας ἐν πολέμῳ

Ὁ Πεισίστρατος ἦταν ἤπιος τύραννος καὶ εἶχε διατηρήσει τὴν νομοθεσία τοῦ Σόλωνος, ἐνῶ εἶχε ἀποκαταστήσει καλὲς σχέσεις μὲ τὸν ξάδελφό του, τὶς ὁποῖες ἀνέχθηκε αὐτός∙ ἄλλωστε δὲν διατήρησε συνέχεια τὴν τυραννία, ἐξεδιώχθη δύο φορές, ἀλλὰ ἐπανῆλθε μὲ διάφορες συμμαχίες. «Καὶ νόμους αὐτοὺς ἑτέρους ἔγραψεν, ὧν ἔστι καὶ ὁ τοὺς πηρωθέντας ἐν πολέμῳ δημοσίᾳ τρέφεσθαι κελεύων»∙ καὶ ἐπέβαλε καὶ δικούς τους νόμους, ὅπως ἐκεῖνος ποὺ ὁρίζει, οἱ ἀνάπητος πολέμου νὰ τρέφονται μὲ ἔξοδα τοῦ κράτους. «Τοῦτο δέ φησιν Ἡρακλείδης καὶ πρότερον ἐπὶ Θερσίππου πηρωθέντος τοῦ Σόλωνος ψηφισαμένου μιμήσασθαι τὸν Πεισίστρατον»∙ αὐτὸς ὅμως γράφει ὁ Ἡρακλείδης ὅτι γιὰ τὸν ἀνάπηρο Θέρσιππο εἶχε θεσπισθεῖ ἐπὶ Σόλωνος καὶ τὸν μιμήθηκε ὁ Πεισίστρατος. «Ὣς δὲ Θεόφραστος ἱστόρηκε, καὶ τὸν ἀργίας νόμον οὐ Σόλων ἔθηκε»∙ ὅπως δὲ ἀναφέρει ὁ Θεόφραστος καὶ τὸν νόμο γιὰ τὶς ἀργὲς γαῖες δὲν τὸν θέσπισε ὁ Σόλων.