ΗΠΑ, προβλήματα μὲ κλίμα

Οἱ Ἀμερικανοὶ μεγαλοβιομήχανοι ἐκτοξεύουν ἀπειλὲς κατὰ τοῦ πρόεδρου νὰ μὴν προχωρήσει στὴν ψήφιση τῶν νόμων προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, διότι διαφορετικὰ θὰ τὸν πολεμήσουν στὶς ἐκλογὲς τοῦ Νοεμβρίου γιὰ τὴν ἀνανέωση τῆς Γερουσίας∙ σὲ μερικὲς πολιτεῖες οἱ ρυπαροφόρες βιομηχανίες ἔχουν μεγάλη δύναμη καὶ μποροῦν νὰ προκαλέσουν τὴν ἀπώλεια τῶν ἑδρῶν τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα χάνει τὴν πλειοψηφία στὴν Γερουσία, ἐνῶ ἐλέγχουν οἱ Ρεπουμπλικανοὶ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων∙ τότε γίνεται δέσμιος τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ δὲν ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ὅποιας πρωτοβουλίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως, χάνει τοὺς ψήφους τῶν Οἰκολόγων στὶς μεγάλες πόλεις, ἐὰν δὲν προωθήσει τὴν νομοθεσία∙ αὐξάνεται, ἔστω καὶ σὲ μικρὸ βαθμό, ἡ οἰκολογικὴ εὐαισθησία κυρίως στὰ Πανεπιστήμια καὶ στοὺς διανοούμενους.