Ὀμπάμα κατὰ τρομοκρατίας

Τὴν σύσταση διεθνοῦς Εἰδικοῦ Ταμείου κατὰ τῆς τρομοκρατίας, μὲ τὴν ἀμερικανικὴ συνεισφορὰ πέντε δις δολλαρίων, καὶ τὴν παραμονὴ 9800 στρατιωτῶν στὸ Ἀφγανιστὰν μέχρι τὸ 2016, ἐξήγγειλε ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα∙ στὸ ταμεῖο ἀναμένεται ἡ συνεισφορὰ τῶν ἄλλων χωρῶν, ὁ τρόπος διαχειρίσεως τῆς ἀποστολῆς του, ἀλλὰ αὐτὰ δὲν ἔχουν διευκρινισθεῖ. Ἡ κίνηση θεωρεῖται ἀντιπερισπασμὸς στὶς τελευταῖες διεθνεῖς ἐξελίξεις, ἐπειδὴ ὁδηγοῦνται σὲ ἐξομάλυνση οἱ σχέσεις Εὐρώπης καὶ Ρωσίας καὶ σὲ ἀποκλιμάκωση ἡ οὐκρανικὴ κρίση, ἐκτὸς τῶν ἀμερικανικῶν ἐπιδιώξεων, ἐνῶ στὸ Ἀφγανιστὰν ἡ κατάσταση παραμένει ἔκρυθμη, μὲ τὴν ἐπαρχία ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶνΤαλιμπάν. Ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία, λόγῳ τῶν κυρώσεων, θέτει πλέον ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν ἀμερικανικὴ παρουσία στὴν ὀρεινὴ χώρα, διότι κινδυνεύουν ὁ κανονικὸς ἀνεφοδιασμὸς τῶν στρατιωτικῶν της δυνάμεων.