Δέηση πάπα γιὰ Ὀρθοδόξους

Ὁ πάπας ἀπηύθυνε δέηση γιὰ ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων τῆς Καθολικῆς μὲ τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ συγνώμην γιὰ ὅσα ἔχει κάνει τὸ Βατικανὸ εἰς βάρος της∙ ἡ δέηση ἀπευθύνθηκε κατὰ τὴν προσευχὴ στὴν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ἐνώπιον χιλιάδων προσκυνητῶν καὶ μὲ ἀφορμὴ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ πατριάρχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Φραγκίσκος ὁ α’ χαρακτήρισε ὡς τὴν καλύτερη μέρα τῆς ζωῆς του τὴν συνάντηση μὲ τὸν Βαρθολομαῖο καὶ τὴν κοινὴ προσευχή τους στοὺς Ἁγίους Τόπους∙ ὁ διάλογος γιὰ τὴν ἄρση τοῦ σχίσματος τῶν δύο μεγάλων χριστιανικῶν δογμάτων ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ καιρὸ καὶ συνεχίζεται, ἀλλὰ ἡ ὁλοκλήρωσή του δὲν εἶναι εὔκολη, ὅταν διαρκεῖ χίλια χρόνια.