Οὐκρανία, ρίψη ἑλικοπτέρου

Ἡ ρίψη στρατιωτικοῦ ἑλικοπτέρου στὸ Σλοβάνσκ, μὲ 14 νεκροὺς καὶ τὸν στρατηγό τους μαζἰ, ἀνατρέπει το σκηνικὸ στὴν Οὐκρανία∙ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ὑποχρεώθηκαν νὰ διακόψουν τὶς ἐπιχειρήσεις του, ἐνῶ ὁλόκληρο στρατόπεδο ἐνενῆντα στρατιωτῶν προσχώρησε στὶς τάξεις τους∙ οἱ Ρωσόφωνοι ὅμως ἀνακοίνωσαν ὅτι οἱ νεκροὶ στρατιῶτες ἀνέρχονται σὲ 1200-1300 καὶ ὀκτὼ τὰ καταρριφθέντα ἑλικόπτερα, μόνο στὸ μέτωπο τοῦ Σλοβιάνσκ. Παρὰ τὴν χρησιμοποίηση ἀεροπλάνων καὶ ἑλπικοπτέρων δὲν μποροῦν νὰ ἐλέγξουν τὴν ἀντίσταση, ἐνῶ ὁ τακτικὸς στρατὸς εἶναι φιλικὸς ἀπέναντί της καὶ ἡ αὐτομόληση πολλῶν συνεχής∙ στὴν πράξη πολεμοῦν μόνο οἱ ἀκροδεξιοὶ ἔνοπλοι καὶ οἱ ξένοι μισθοφοροι, ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Ὁ Πέτρο Ποροσένκο ζήτησε λίγες μέρες καιρὸ γιὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας, καθὼς διαθέτει μὲν τὴν ὑποστήριξη τῶν Εὐρωπαίων καὶ τὴν ἀνοχὴ τῶν Ρώσων, ἀλλὰ οἱ ἀκροδεξιὲς ἔνοπλες ὁμάδες∙ γνωρίζει ὅτι, χωρὶς τὸν ἀφοπλισμό τους, δὲν θὰ ἀσκήσει πραγματικὴ ἐξουσία.