Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ συνέχιση τῆς ρευστοποιήσεως κερδῶν στὶς ἀναδυόμενες χῶρες∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,3614 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 138,2950 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1254, ἐνῶ ἀνέβηκε λίγο τὸ πετρέλαιο, 110,29. Ἡ ἀναμονὴ τῶν ἀποφάσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιὰ τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων καὶ ἡ παραφιλολογία γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς σνιστοῦν λόγους ἐπιφυλάξεως τῶν ἐπενδυτῶν∙ στὴν Ἀσία, ἡ ρευστοποίηση τῶν κερδῶν τῶν προηγουμένων ἡμερῶν συνεχίσθηκε, παρὰ τὴν αἰσιοδοξία ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας τοῦ Ναρέντρα Μόντι στὶς Ἰνδίες. Στὴν Μόσχα ὑπογράφηκε ἡ συμφωνία τῆς Εὐρασιατικῆς Οἰκονομικῆς Ἀγορᾶς, μεταξὺ τῆς Ρωσίας, τῆς Λευκορωσίας καὶ τοῦ Καζακστάν, ὡς ἀπάντηση στὶς κυρώσεις τῶν Δυτικῶν κατὰ τῆς Μόσχας∙ τὸ Κρεμλίνο ἐπιλέγει τὴν στροφή του πρὸς τὴν Ἀσία, μὲ κίνητρο τὴν μεγάλη ἐπιτυχία πρόσφατα τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ συμποσίου τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως.