Ὀμπάμα, λογικὲς ἐπεμβάσεις

Τὴν διατήρηση τοῦ διεθνοῦς ἡγετικοῦ ρόλου τους ἐπιδιώκει ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἀλλὰ μὲ λογικὲς ἐπεμβάσεις στὶς ἐπικίνδυνες περιοχές∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἐξήγγειλε τὸ νέο δόγμα, σὲ ὁμιλία του στὴν Σχολὴ Εὐελπίδων στὸ Γουὲστ Πόϊντ, ἐνῶ στὰ κρίσιμα θέματα ἀναμένεται ἡ χάραξη σαφοῦς στάσεως ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον. Οἱ παρατηρητὲς θεωροῦν τὸ δόγμα, ὡς γνήσια ὁμολογία ἀποτυχίας τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν τελευταῖων δεκαετιῶν, μὲ τὴν ἀνάμιξη στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ Ἰράκ, καὶ στὴν ἀπροθυμία τῶν Ἀμερικανῶν, ὄχι μόνο νὰ πολεμήσουν στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ νὰ πληρώνουν γιὰ τὶς «ἄσκοπες», ὅπως τὶς χαρακτηρίζουν, περιπέτειες. Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἀλλαγῆς στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Μέση Ἀνατολὴ εἶναι τὸ ζητούμενο∙ θὰ ἀναθεωρήσει τὴν ἐπιθετικὴ ὥς τώρα πολιτικὴ της ἡ Οὐάσιγκτον;