Πρωτοβουλίες πρωθυπουργοῦ

Τὶς πολιτικὲς πρωτοβουλίες του παρουσιάζει σταδιακὰ ὁ πρωθυπουργός, μὲ δύο στόχους, τὴν ἐνίσχυση τῆς σταθερότητος γιὰ τὴν προσέλκυση τῶν περισσοτέρων δυνατὸν ἐπενδύσεων, καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας∙ στὸ πρῶτο ἐντάσσεται καὶ ὁ ἀνασχηματισμὸς ὁ ὀποῖος συζητήθηκε μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο καὶ ὁ χρόνος του ἐξαρτᾶται περισσότερο ἀπ’ τὶς ὑποχρεώσεις πρὸς τὴν προεδρία τῆς Εὐρώπης. Οἱ συνθῆκες εἶναι εὐνοϊκές, παρὰ τὴν τυπικὴ δεύτερη θέση στὶς εὐρωεκλογές, ἀλλὰ θεωρεῖται ἀπόδειξη τῆς χαλαρότητος τῆς ψήφου ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὴν συγκεκριμένη κάλπη∙ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μετατοπίζεται πλέον ἀπ’ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα, ποὺ τοῦ κατανάλωσαν τὸ 90% τοῦ χρόνου τὴν διετία, στὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας καὶ στὴν ἀξιοποίηση τοῦ καλοῦ ὀνόματός μας στὸ ἐξωτερικό. Οἱ ἐπενδυτὲς συρρέουν πλέον στὴν Ἑλλάδα, σὲ βαθμὸ ἀδιανόητο ἕναν χρόνο πρίν, ἐνῶ καμπὴ θεωρεῖται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου πρωθυπουργοῦ σὲ εἴκοσι μέρες.