Ἐπαναφορὰ τοῦ South Stream

Ἡ ἐπαναφορὰ τῆς προτάσεως πρὸς τὴν Ρωσία, γιὰ τὴν ἔνταξη καὶ τῆς Ἑλλάδος στὸ σχέδιο τοῦ ρωσικοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου South Stream, σημαίνει ὅτι ἔχει ἀλλάξει ἡ στάση τῆς Εὐρώπης∙ τὴν πρόταση πρὸς τὸν πανίσχυρο πρόεδρο τῆς Γκάζπρομ Ἀλέξιο Μύλλερ τὴν ὑπέβαλε ὁ ὑπουργὸς Περιβάλλοντος, κατὰ τὴν συνάντησή τους σὲ συμπόσιο γιὰ τὴν ἐπιχειρηματικότητα στὴν Εὐρώπη. Ἡ πρόκληση καὶ τοῦ Ἀλεξίου Μύλλερ, ἀπὸ πλευρᾶς μας ἀφοῦ ἀσκοῦμε τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, δείχνει ὅτι ἐπιχειρεῖται ἄνοιγμα πρὸς τὴν Μόσχα, μετὰ τὴν ἔνταση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως∙ ἄλλωστε τὴν Πέμπτη μεταβαίνει στὴ Γαλλία ὁ Βλαδίμητος Ποῦτιν, γιὰ συμμετοχὴ στὸν ἑορτασμὸ γιὰ τὴν 70η ἐπέτειο τῆς ἀποβάσεως στὴν Νορμανδία.