Ἐκλογὴ προέδρου Ἐπιτροπῆς

Ἡ ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς ἀναδεικνύεται στὸ μεῖζον θέμα τῆς Εὐρώπης, γιὰ τὴν πορεία πρὸς τὴν πολιτική της ἑνοποίηση∙ οἱ εὐρωπαϊστὲς ὑποστηρίζουν τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ἐπικεφαλῆς τῶν Συντηρητικῶν στὶς εὐρωεκλογὲς καὶ μὲ 213 ἕδρες στὸ Εὐρωκοινοβούλιο. Ἀντιδροῦν ὅμως σκληρὰ οἱ εὐρωσκεπτικιστές. Στὸ ἄτυπο Εὐρωσυμβούλιο τῶν Βρυξελλῶν ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς ἀπείλησε μὲ ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐὰν ἐκλεγεῖ ὁ Γιοῦνκερ∙ ἡ Γερμανίδα καγκελάριος τήρησε διπλωματικὴ στάση καὶ δὲν ἀπάντησε ἀμέσως, ἀλλὰ τρεῖς μέρες ξιφούλκησε ὑπὲρ τοῦ ἐκλεκτοῦ της. Στὰ παρασκήνια ἔχουν προχωρήσει οἱ διαβουλεύσεις μὲ τοὺς Σοσιαλιστὲς καὶ τοὺς Φιλελευθέρους, διότι ὅλοι μαζὶ ἔχουν τὴν πλειοψηφία τῶν δύο τρίτων τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου. Ὅσο γιὰ τὶς ἀπειλὲς τῆς Βρεταννίας, ἀδιαφοροῦν μᾶλλον, διότι γνωρίζουν ὅτι ἀπώτερος στόχος της εἶναι ἡ διατήρηση μιᾶς ἀδυνάμου καὶ ἄβουλης στὰ ἀτλαντικὰ συμφέροντα Εὐρώπης. Σὲ αὐτοὺς ἀντιδροῦν δυναμικὰ τὸ Βερολίνο καὶ οἱ εὐρωπαϊστές.