Ναὸς Ἀναστάσεως Τιράνων

Τὰ θυρανοίξια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῶν Τιράνων ἔγιναν τὴν Κυριακὴ μὲ μεγαλοπρέπεια καὶ πίστη στὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησία∙ ἦταν παρόντες οἱ πατριάρχες, Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, Ἱεροσολύμων, Βελιγραδίου, Σόφιας, Βουκουρεστίου, Ἀρχιεπίσκοποι, Ἀθηνῶν καὶ Κύπρου, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ μητροπολῖτες ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων πατριαρχείων καὶ αὐτοκεφάλων ἐκκλησίων, ὅπως καὶ ὁ πρόεδρος, ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὑπουργοὶ τῆς Ἀλβανίας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος χαρακτήρισε τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Μητροπόλεως τῆς πρωτευούσης μεγάλο ἔργο, χάρις στὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τῶν πιστῶν καὶ τῶν πολλῶν δωρητῶν∙ ἡ Ὀρθόδοξος ἐκκλησία τῆς χώρας ἔχει πρωτοστατήσει σὲ ἔργα κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ προνοίας στὴν χώρα, ἀνεξαρτήτως τοῦ θρησκεύματος τῶν ἀνθρώπων καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔχει κερδίσει τὴν ἀγάπη τοῦ κόσμου.