Ἐπίδειξη δυνάμεως Ὀμπάμα

Σὲ ἐπίδειξη δυνάμεως, ἀπέναντι στὴ Ρωσία, προβαίνει ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, μὲ τὴν αὐριανὴ ἐπίσκεψή του στὴν Βαρσοβία καὶ τὴν συνάντησή του μὲ τοὺς προέδρους ὅλων τῶν γειτονικῶν πρώην σοβιετικῶν χωρῶν∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος θὰ συναντηθεῖ καὶ μὲ τὸν νεοεκλεγέντα πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας, ὡς ἀπόδειξη τῆς πλήρους ὑποστηρίξεώς του στὸ ἔργο του γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλότητος καὶ τῆς τάξεως στὴν χώρα του. Ἡ ἐπίσκεψη θεωρεῖται καὶ πρόκληση πρὸς τοὺς ἡγέτες τῆς Εὐρωζώνης, κυρίως τῆς Γερμανίας, διότι δὲν τηροῦν τὴν ἴδια σκληρὴ στάση ἀπέναντι στὴν Ρωσία∙ τὴν Πέμπτη ὁ πρόεδρος θὰ συμμετάσχει στὴν σύνοδο τῶν Ἑπτὰ μεγαλυτέρων χωρῶν στὶς Βρυξέλλες -ἡ ὁποία ἦταν νὰ γίνει στὸ Σὀτσι, μὲ ὀργανωτὴ τὴν Ρωσία, ἀλλὰ ἀρνήθηκαν τὴν συμμετοχή τους οἱ Δυτικοί, λόγῳ Οὐκρανίας- καὶ τὴν Παρασκευὴ θὰ πάει στὴν Νορμανδία, γιὰ τὴν ἑβδομηκοστὴ ἐπέτειο τῆς ἀποβάσεως. Ἐκεῖ ὅμως ἴσως συναντήσει καὶ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν.